Edificis

Les làmines solars són l’opció més demandada per les empreses per protegir les seves instal·lacions i oficines. El seu efecte s’assembla al d’unes ulleres de sol proporcionant discreció i benestar.

Les làmines de protecció solar redueixen fins a un 80% la calor i l’enlluernament, el que permet una major confort fonamentalment en els mesos d’estiu i afavoreix el treball amb equips informàtics.

Làmines solars per a edificis

La seva senzilla adaptabilitat i muntatge permet que es pugui dur a terme la instal·lació sense entorpir o paralitzar el ritme de treball, ja que no es necessita remoure cap finestra o vidre en cap de les fases del procés.

A més d’això, la seva avançada tecnologia permet reduir o retenir la calor exterior i interior de l’edifici, reduint notablement l’ús de climatitzadors, fet que suposa un important estalvi energètic i econòmic per a la companyia.

Làmines de protecció solar per a finestres

A Windecor Rètols hem incorporat tot tipus de solucions per a oferir-los la millor opció en funció de seva necessitat, imatge i instal·lacions:

  • Protecció solar interior: a col·locar-se en la part interior del vidre, aquestes làmines solen tenir una major durabilitat que les exteriors ja que no estan sotmeses als efectes adversos de la climatologia.
  • Protecció solar exterior: tot i que es troben més exposades que les interiors, les làmines exteriors solen ser més efectives atès que rebutgen directament l’excés de radiació solar, evitant d’aquesta manera l’escalfament del vidre.
  • Làmines mirall: perfectes per a negocis que necessitin una major discreció i vulguin combatre efectivament els efectes de l’enlluernament. La seva aparença de mirall el protegirà de mirades de l’exterior, mentre prevé a les seves instal·lacions dels efectes nocius del sol i estalvia en sistemes de climatització.