Làmines solars

Les làmines solars són el millor recurs per protegir les seves instal·lacions o vehicles, estalviant energia. Es tracta d’una pel·lícula fina, transparent i autoadhesiva, de fàcil col·locació, que s’aplica al vidre per modificar i realçar les seves característiques sense necessitat de canviar la finestra.

Aquestes làmines reflecteixen, absorbeixen i transmeten els raigs solars de manera que es pugui controlar tant el disseny com el funcionament del vidre: color, transmissió de raigs ultraviolats, transmissió de raigs infrarojos, enlluernament, perdudes de calor, entre d’altres.

Poden arribar a absorbir i reflectir fins al 80% de la calor que ve de l’exterior,produint un estalvi d’energia molt significatiu.

Làmines de protecció solar per a finestres

Aquest tipus de solució permet que instal·lacions antigues puguin renovar-se sense necessitat d’invertir un gran pressupost, ni entorpir el ritme de treball.

Es poden utilitzar en qualsevol tipus de vidre millorant les prestacions del vidre, mitjançant un muntatge senzill, sense necessitat de desmuntar cap finestra o estructura, el que la fa perfecta per a negocis o despatxos, ja que en cap cas s’interromp el dia a dia de la companyia.

Entre els beneficis que aportarà al seu negoci aquest tipus de tecnologia hi ha el que, en utilitzar-la, aconseguim regular la temperatura dins de les instal·lacions, evitant els focus localitzats de calor o fred, augmentant d’aquesta manera el confort i reduint el consum energètic gràcies a les seves propietats aïllants. Això suposa una reducció en la factura elèctrica d’entre un 30% o 40%.

A més, d’aquesta manera contribuïm a que el nostre negoci compleixi amb els objectius i compromisos de protecció del medi ambient.